Výkup kůží (kožek)

Výkupem kůží se zabýváme od roku  1997. Převážnou část vykoupeného množství tvoří králičí kůže (kožky) vykoupené od drobných i větších chovatelů, a chovatelských organizací.

Králičí kožky musí být řádně ošetřené (musí být bez hlav a nožiček, s odstraněnými shluky tuku, vysušené; nevykupují se kožky vyčiněné, z angorských králíků, z nemocných zvířat, plesnivé, ošetřené naftalínem, zmražené).

U takto upravených a ošetřených kůží, záměrně nesnižujeme výkupní cenu
Pro stálé dodavatele
-zvýhodněná výkupní cena
-sleva na nákup krmiv

Od roku 2013 jsme na četné žádosti našich zákazníků rozšířili naši nabídku o krmné směsi pro domácí a hospodářská zvířata.